ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ، ضرب المثل با غ. غاز میچرونه !. غالباً انسان آنچه را که نمی خواهد می یابد. غربال را جلوی کولی گرفت و گفت : منو چطور می بینی ؟ گفت : هر طور که تو منو میبینی !. غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !. غلیان بکشیم یا خجالت ! (( مائیم میان این دو حالت . )). غروب همه را به خانه می آورد. غصه فردا را امروز نباید خورد. غم مرگ برادر را برادر مرده میداند !. غوره نشده مویز شده است !. غزل خداحافظی خواندن. غفلت موجب پشیمانی است. غلام حلقه بدوش. غول بی شاخ و دم. غیضی و ف ...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (غ)انواع ضرب المثل, غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا ، ضرب المثل با غ

 

غاز میچرونه !
غالباً انسان آنچه را که نمي خواهد مي يابد.
غربال را جلوی كولی گرفت و گفت : منو چطور می بینی ؟ گفت : هر طور كه تو منو میبینی !
غلام به مال خواجه نازد و خواجه به هر دو !
غلیان بكشیم یا خجالت  ! (( مائیم میان این دو حالت  ... ))
غروب همه را به خانه مي آورد.
غصه فردا را امروز نبايد خورد.
غم مرگ برادر را برادر مرده میداند !
غوره نشده مویز شده است !
غزل خداحافظی خواندن
غفلت موجب پشیمانی است
غلام حلقه بدوش
غول بی شاخ و دم

غیضی و فیضی.

غوره فشردن.

غربت زده مهربان باشد.

غرور جریحه دار شدن.

غلامه میگه : ای خدا ارباب آبی بخواد !
غيرت بي بصيرت، آتشي است بي نور.

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه