ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا. و آن کس که نکو گفت هم او خود نیکوست. وای بباغی که کلیدش از چوب مو باشه. وای به حال شما که جوال جوال می‌برید. وای به خونی که یکشب از میونش بگذره. وای به کاری که نسازد خدا. وای به وقتی که بگندد نمک. وای به مرگی که مرده شو هم عزا بگیره. وای به وقتی که چاروادار راهدار بشه. وای به وقتی که قاچاقچی گمرکچی بشه. وعده سر خرمن دادن. وفاداری مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلی دیگر سرایند. وقتی که با گرگ شام می خوری سگت را هم پهلویت نگه دار. وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را ن ...

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (و)ضرب المثل با حرف و, ضرب المثل با و

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا 

 

و آن کس که نکو گفت هم او خود نيکوست

وای بباغی كه كلیدش از چوب مو باشه

واي به حال شما كه جوال جوال مي‌بريد
وای به خونی كه یكشب از میونش بگذره
وای به كاری كه نسازد خدا

وای به وقتی كه بگندد نمك
وای به مرگی كه مرده شو هم عزا بگیره
وای به وقتی كه چاروادار راهدار بشه
وای به وقتی كه قاچاقچی گمركچی بشه
وعده سر خرمن دادن

وفاداري مدار از بلبلان چشم که هر دم بر گلي ديگر سرايند

وقتي که با گرگ شام مي خوري سگت را هم پهلويت نگه دار
وقت خوردن، خاله، خواهر زاده را نمیشناسه
وقت مواجب سرهنگه، وقت كار كردن سربازه
وقتی كه جیك جیك مستونت بود یاد زمستونت نبود ؟
وقتی مادر نباشه با زن بابا باید ساخت !
وقتي رشوه از در وارد مي شود، عدالت از در ديگر مي رود

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه