قدرت عمومی چیست؟

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام:

ghodrat omoomi قدرت عمومی چیست؟

قدرت عمومی، قدرت کلی دستگاه عضلانی بدن و در واقع پایه و سازه اصلی برنامه تمرینات قدرتی است. این نوع قدرت باید در مراحل نخست یک برنامه تمرینی توسعه یابد. پایین بودن قدرت عمومی، پیشرفت ورزشکار را محدود می‌ کند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه