میزبانی مسابقات بزرگ به مناقصه گذاشته می‌شود!

سرویس ورزش جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش کشتی:

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، اتحادیه جهانی کشتی با همکاری شهرهای فعال و پیشتاز در ورزش طرح مناقصه جدید برای اجرای مسابقات را مطرح کرد که این مناقصه جدید و اصلاح شده برای تمام مسابقات کشتی اتحادیه جهانی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ اجرایی خواهد بود. اتحادیه جهانی هدف خود از این طرح جدید همکاری مشترک با کشورهای علاقمند را به شرح زیر اعلام کرد:

اتحادیه جهانی کشتی و شهرهای متقاضی با یکدیگر تصمیم خواهند گرفت که کدام مسابقات برای هر شهر مناسب تر خواهد بود. در این مسیر با این روش و رویکرد جدید، شهرها ترغیب می‌شوند که چند رویداد را با در نظر گرفتن سرمایه و بودجه خودشان را پیشنهاد دهند.

نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی گفت: برای گسترش ورزش بزرگ کشتی و ترویج آن در بین طرفداران جدید در سراسر جهان ما خواستار مسابقات جهانی هستیم و شهرهای میزبان در این امر مهم نقش کلیدی دارند. روش جدید ما مشارکت طولانی مدتی را ایجاد خواهد کرد که این موضوع هم به نفع ورزش کشتی و هم به نفع شهرهای میزبان خواهد بود.

در طول مسابقات جهانی کشتی ماه گذشته در لاس وگاس ، تعدادی از شهرهای انتخاب شده قبلا مروری بر این شیوه جدید داشتند و از این روش بسیار استقبال کردند.

همچنین این اتحادیه مسابقات پیش رو برای انجام این طرح را به شرح زیر اعلام کرد:

مسابقات جهانی:
مسابقات جهانی بزرگسالان : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ( هیچ مسابقه جهانی بزرگسالی در المپیک سال ۲۰۲۰ برگزار نمی شود )

جام‌های جهانی:
جام جهانی فرنگی : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
جام جهانی آزاد : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
جام جهانی زنان : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
جام جایزه بزرگ : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
مسابقات جهانی جوانان : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
مسابقات جهانی نوجوانان : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰

مسابقات قاره‌ای:
مسابقات آفریقا:
مسابقات بزرگسالان آفریقا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
مسابقات جوانان و نوجوانان آفریقا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰

مسابقات آسیا:
مسابقات بزرگسالان آسیا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
مسابقات جوانان آسیا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
مسابقات نوجوانان آسیا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰

مسابقات اروپا:
مسابقات بزرگسالان اروپا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
مسابقات جوانان اروپا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
مسابقات نوجوانان اروپا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰

مسابقات اقیانوسیه:
مسابقات بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان اقیانوسیه : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰

مسابقات پان آمریکا:
مسابقات بزرگسالان پان آمریکا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
مسابقات جوانان پان آمریکا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰
مسابقات نوجوانان پان آمریکا : ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹ ، ۲۰۲۰

زمان تنظیم طرح پیشنهادی به شرح زیر است:
ماه اکتبر : اعلان رسمی اتحادیه جهانی کشتی برای اجرای طرح پیشنهادی جدید برای مقرر کردن مسابقات اتحادیه برای سال های ۲۰۲۰-۲۰۱۸

اول آوریل ۲۰۱۶(۱۳ فروردین ۹۶) : آخرین مهلت تکمیل فرم های ثبت نام ( شامل کلیه مدارک ) و پرداخت هزینه پیشنهادی از سوی شهرهای پیشنهاد شده

ماههای ژوئن و آوریل : بازدید فنی اتحادیه جهانی کشتی از شهر های متاقضی

سه هفته پس از بازدید: آخرین مهلت تکمیل مدارک

ماه جولای : ارزیابی اتحادیه جهانی کشتی درباره مناقصه ها (پیشنهادات)

آگوست ۲۰۱۶ در ریو : ارائه نهایی شهرهای پیشنهادی و اعلان رسمی برندگان از سوی اتحادیه جهانی کشتی

تمامی شهرهای میزبان پذیرفته شده هزینه پیشنهادی به مبلغ ۵۰۰۰ فرانک را در زمان تکمیل ثبت نام پرداخت خواهند کرد که این مبلغ تمامی هزینه‌های اجرایی مربوط به طرح پیشنهادی را پوشش خواهد داد. این مبلغ در صورتی که شهر متقاضی در پایان مناقصه در هیچ رویدادی برنده نشد توسط اتحادیه جهانی کشتی بازگردانده می‌شود. در صورت پیشنهاد برگزاری چندمسابقه، تنها یک هزینه مناقصه باید پرداخت شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه