پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 1

به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، سایت شبکه ورزشی ESPN در ابتکاری جالب، "کریستیانو سیکوئیرا" هنرمند سرشناس برزیلی را به خدمت گرفت تا پوسترهای منحصر به فردی برای تمام 32 کشور شرکت کننده در مسابقات جام‌جهانی 2014 برزیل طراحی کند.

بر پایه این گزارش، هر پوستر شامل نام مستعار و ستاره هر تیم است و همه آنها سبک متمایزی دارد. این سایت همچنین انتخاب‌های اول از بین 32 پوستر را کشورهای سوئیس، ژاپن و یونان اعلام کرد و آنها را فوق‌العاده دانست. پوسترهای تیم‌های حاضر در بیستمین دوره رقابتهای فوتبال جام جهانی به شرح زیر است:

گروه A: برزیل، کرواسی، مکزیک و کامرون

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 2

تیم ملی برزیل

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 3

تیم ملی کرواسی

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 4

تیم ملی مکزیک

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 5

تیم ملی کامرون

گروه B: اسپانیا، هلند، شیلی و استرالیا

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 6

تیم ملی اسپانیا

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 7

تیم ملی هلند

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 8

تیم ملی شیلی

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 9

تیم ملی استرالیا

گروه C: کلمبیا، یونان، ساحل عاج و ژاپن

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 10

تیم ملی کلمبیا

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 11

تیم ملی یونان

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 12

تیم ملی ساحل عاج

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 13

تیم ملی ژاپن

گروه D: اروگوئه، کاستاریکا، انگلیس و ایتالیا

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 14

تیم ملی انگلیس

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 15

تیم ملی ایتالیا

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 16

تیم ملی اروگوئه

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 17

تیم ملی کاستاریکا

گروه E: سوئیس، اکوادور، فرانسه و هندوراس

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 18

تیم ملی فرانسه

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 19

تیم ملی سوئیس

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 20

تیم ملی اکوادور

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 21

تیم ملی هندوراس

گروه F: آرژانتین، ایران، نیجریه و بوسنی و هرزگووین

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 22

تیم ملی آرژانتین

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 23

تیم ملی ایران

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 24

تیم ملی نیجریه

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 25

تیم ملی بوسنی و هرزگووین

گروه G: آلمان، پرتغال، آمریکا و غنا

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 26

تیم ملی آلمان

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 27

تیم ملی پرتغال

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 28

تیم ملی آمریکا

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 29

تیم ملی غنا

گروه H: بلژیک، روسیه، کره‌جنوبی و الجزایر

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 30

تیم ملی روسیه

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 31

تیم ملی بلژیک

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 32

تیم ملی کره‌جنوبی

پوسترهای 32 تیم حاضر در جام جهانی - نکونام و قوچان‌نژاد روی پوستر ایران - تصویر 33

تیم ملی الجزایر

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه