چیستان های کودکانه. چیستان 1: آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد. چیستان 2: آن چیست که هرچه از آن برمی دارند، بیشتر می شود؟. چیستان 3: آن چیست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه میگیرند؟. چیستان 4: آن چیست که چه پُرباشد و چه خالی وزنش یکی است. چیستان 4: آن چیست که به دور خانه می چرخد ولی، هیچ گاه آن را لمس نمی کند؟. چیستان 6: آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟. چیستان 7: سیاه هست ولی زاغ نیست، پرنده اس ...

چیستان برای کوچولوهای دانشمندمعما,معماهای کودکانه

چیستان های کودکانه

 

چیستان 1: آن چیست که اگر کسی آن را داشته باشد به کسی نمی گوید. اگر کسی آنرا بگیرد آنرا نمی شناسد. و کسی که آنرا بشناسد آنرا نمی گیرد.

چیستان 2:  آن چیست که هرچه از آن برمی دارند، بیشتر می شود؟

چیستان 3:  آن چیست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه میگیرند؟


چیستان 4: آن چیست که چه پُرباشد و چه خالی وزنش یکی است.

چیستان 4:  آن چیست که به دور خانه می چرخد ولی، هیچ گاه آن را لمس نمی کند؟

چیستان 6:  آن چیست که موقع خشک کردن خیس می شود؟

چیستان 7: سیاه هست ولی زاغ نیست، پرنده است ولی کلاغ نیست؟

 

 

چیستان های کودکانه،سرگرمی کودکان

 

 جواب چیستان ها


پاسخ1: پول تقلبی

 

پاسخ 2: چاه

 

پاسخ 3: رکورد

 

پاسخ 4:  نوار

 

پاسخ5 : خورشید

 

پاسخ 6: دستمال کاغذی

 

پاسخ 7: دود

 

گردآوری:بخش کودکان بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه