چیستان های کودکانه. بچه های عزیز هرکدام از سوال های زیر را فکر کنید و جواب بدهید. 1- اولین رکن نماز چیست؟. 2- اولین ذکر نماز چیست؟. 3- نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟. 4- نماز های یومیه چند تشهد دارد؟. 5- در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟. 6- نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟. 7- دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟. 8- کدام نماز سوره ندارد؟. 9- کدام نماز دو قنوت دارد؟. 10- کدام نماز 9قندت دارد؟. جواب:. 1- نیت. 2- تکبیرةالاحرام. 3- 20. 4- 9بار. 5- 20. 6- 11رکعت. 7- اذان. 8- میت-احتیاط-غف ...

چیستان های نماز,چیستان ورزشی,چیستان کودکان

چیستان های کودکانه

 

 بچه های عزیز هرکدام از سوال های زیر را فکر کنید و جواب بدهید.

 1- اولین رکن نماز چیست؟
 2- اولین ذکر نماز چیست؟
 3- نماز های یومیه چند بسم الله دارد؟
 4- نماز های یومیه چند تشهد دارد؟
 5- در نماز های یومیه چند سوره خوانده می شود؟
 6- نماز های یومیه مسافر چند رکعت است؟
 7- دعوتنامه نماز های یومیه چیست؟
 8- کدام نماز سوره ندارد؟
 9- کدام نماز دو قنوت دارد؟
 10- کدام نماز 9قندت دارد؟

 

چیستان های جالب،چیستان جالب

 

چیستان های جالب،چیستان جالب

 

چیستان های جالب،چیستان جالب


 جواب:
 1- نیت
 2- تکبیرةالاحرام
 3- 20
 4- 9بار
 5- 20
 6- 11رکعت
 7- اذان
 8- میت-احتیاط-غفیله
 9- میت
 10- عید فطر و قربان ونماز باران

 

منبع:jamnews.ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه