نوشته‌هایی با برچسب "جوک و لطیفه برای کودکان"

جوک و لطیفه های با مزه برای کودکان جوک و لطیفه های با مزه برای کودکان

در این مطلب مجموعه ای از جوک و لطیفه های با مزه برای کودکان گردآوی شده است. معلم. معلم: انواع دندان ها را اسم ببر. شاگرد: نوک زبانم است؛ شما فقط اولی اش را بگویید. معلّم: آسیا. شاگرد: یادم افتاد؛ آسیا، آفریفا، اروپا و . احمد: شنیدی که محمود را گرفتند؟. اصغر: نه، برای چی؟. احمد: آخه داشت می افتاد. فضول. به یک فضول می گویند: اگر نصف دنیا را به تو بدهیم قول می دهی فضولی نکنی!!!!!. فضوله میگه : نصف دیگرش را به کی می دهید ؟. ازدواج. بچه: پدر، معلم ما خواسته است درباره ازدواج چیزی بنویسیم نظر شما چیست؟. پدر: معلم شما زن است یا مرد؟. بچه: زن. پدر: بهت

جوک و لطیفه های بامزه برای کودکان جوک و لطیفه های بامزه برای کودکان

معلم : می تونی بگی چرا فلامینگو یک پاش رو بالا نگه میداره؟. شاگرد: چون اگر دوتاش رو بالا نگهداره ، می افته!. به یک حلزون میگن یک دروغ شاخدار بگو. حلزونه میگه : دویدم و دویدم ، سر کوهی رسیدم!. معلم : چرا مردمان نخستین روی دیوار غار نقاشی می کردن؟. شاگرد: چون خواندن و نوشتن بلد نبودند!. قاضی به دزد میگه : خجالت نمی کشی، این دومین باره که اومدی دادگاه. دزد به قاضی میگه : شما که باید بیشتر خجالت بکشین که هر روز این جا هستین!. منبع:koodakcity. com.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه