نوشته‌هایی با برچسب "دعا روز رمضان"

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ فَضْلَکَ وأنـْزِل علیّ فیهِ بَرَکاتِکَ وَوَفّقْنی فیهِ لِموجِباتِ مَرْضاتِکَ واسْکِنّی فیهِ بُحْبوحاتِ جَنّاتِکَ یا مُجیبَ دَعْوَةِ المُضْطَرّین. خدایا بگشا به رویم در این ماه درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن برکاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسکنم ده در آن وسط‌هاى بهشت اى اجابت کننده خواسته‌ها و دعاهاى بیچارگان. فضل الهی. شرح دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان. اللهم افتح لی فیه ابواب فضلک و انزل علی فیه برکاتک و وفقنی فیه لموجبات مرضات

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا بشوى مرا در این ماه از گناه و پاکم نما در آن از عیب‌ها وآزمایش کن دلم را در آن به پرهیزکارى دل‌ها اى چشم پوش لغزش‌هاى گناهکاران. پاکیزه دلان. شرح دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان. اللهم اغسلنی فیه من الذنوب وطهرنی فیه من العیوب و امتحن قلبی فیه بتقوی القلوب یا مقیل عثرات المذنبین خدایا در این روز مرا از گناهان پاکیزه گردان و از هر نقص و عیبی پاک ساز و دلم در آزمایش، رتبه دلهای اهل تقوا بخش ای پذیرنده عذر لغزشهای گناهکاران”. اللهم اغسلنی فیه من الذنوب خدایا در این روز مرا از گ

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان,. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ اجْعَل سَعْیی فیهِ مَشْکوراً وذَنْبی فیهِ مَغْفوراً وعَملی فیهِ مَقْبولاً وعَیْبی فیهِ مَسْتوراً یا أسْمَعِ السّامعین. خدایا قرار بده کوشش مرا در این ماه قدردانـى شده و گناه مرا در این ماه آمرزیده و کردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده‌اى شنواترین شنوایان. سعی مشکور. شرح دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان. «آیا به شما خبر دهم که زیان­کارترین افراد چه کسانی­اند؟ آنان که در زندگی دنیا، تلاش­شان گم شده و نابود می­شود و در عین حال، خیال می­کنند که نیکو عمل می­کنند!» (

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ غَشّنی بالرّحْمَةِ وارْزُقْنی فیهِ التّوفیقِ والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلْبی من غَیاهِبِ التُّهْمَةِ یا رحیماً بِعبادِهِ المؤمِنین. خدایا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى کن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاک کن دلم را از تیرگیها و گرفتگى‌هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود. فیض فراگیر. شرح دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان. اللهم غشنی فیه بالرحمه و ارزقنی فیه التوفیق و العصمه وطهر قلبی من غیاهب التهمه یا رحیما بعباده المومنین خدایا در این روز مرا به رحمت خود بپوشان و توفیق (طا

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین . خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله ‌ ام به سویت از میـان وسیله‌ها اى آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان. قرب نوافل. شرح دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان. اللهم وفرحظی فیه من النوافل و اکرمنی فیه باحضار المسائل و قرب فیه وسیلتی الیک م

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِکَ دلیلاً ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً واجْعَلِ الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین. خدایا قرار بده برایم در آن به سوى خوشنودی‌هایت راهنمایى و قرار مده شیطان را در آن بر من راهى و قرار بده بهشت را برایم منزل و آسایـشگاه اى برآورنده حاجت‌هاى جویندگان . صحبت روشن­رایی از خدا می­طلبم. شرح دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان. در دعای توسل 14 حجت خدا را قسم می­دهیم و از آنان استمداد می­جوییم. ائمه هدی چراغ راه بشریتند و د

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ افْتَحْ لی فیهِ أبوابَ الجِنانِ واغْلِقْ عَنّی فیهِ أبوابَ النّیرانِ وَوَفّقْنی فیهِ لِتِلاوَةِ القرآنِ یا مُنَزّلِ السّکینةِ فی قُلوبِ المؤمِنین. خدایا بگشا برایم در آن درهاى بهشت و ببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم ده در آن براى تلاوت قرآن اى نازل‌کننده آرامش در دلهاى مؤمنان. شرح دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان. اللهم افتح لی فیه ابواب الجنان و اغلق عنی فیه ابواب النیران و وفقنی فیه لتلاوه القرآن یا منزل السکینه فی قلوب المومنین خدایا در این روز برای من درهای بهشت را بگشای و در

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان. اللهمّ وَفّقْنی فیهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْنی فیهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِنی فیهِ بِرَحْمَتِکَ الى دارِ القَرارِبالهِیّتَکِ یا إلَهَ العالَمین. خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان. ابرار و اشرار. شرح دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان. اللهم وفقنی لموافقه الابرار و جنبنی فیه مرافقه الاشرار و اونی فیه برحمتک الی دارالقرار بالهیتک یا اله العالمین. خدایا در این روز مرا در برابر موافقت (اعمال و افکا

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ وفّرْ فیهِ حَظّی من بَرَکاتِهِ وسَهّلْ سَبیلی الى خَیْراتِهِ ولا تَحْرِمْنی قَبولَ حَسَناتِهِ یا هادیاً الى الحَقّ المُبین. خدایا زیاد بگردان در آن بهره مرا از برکاتش وآسان کن راه مرا به سوى خیرهایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن نیکی‌هایش اى راهنماى به سوى حـق آشکار . شرح دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان. اللهم وفر فیه حظی من برکاته و سهل سبیلی الی خیراته و لاتحرمنی قبول حسناته یا هادیا الی الحق المبین خدایا بهره مرا در این روز از برکاتش وافر گردان و به سوی خیراتش را هم را سهل و آسان

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ نَبّهْنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِکُلّ أعْضائی الى اتّباعِ آثارِهِ بِنورِکَ یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین. خدایا آگاهم نما در آن براى برکات سحرهایش و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش و بکار به همه اعضایم به پیروى آثارش به نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان. ارزش اسحار. شرح دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان. اللهم بنهنی فیه لبرکات اسحاره و نور فیه قلبی بضیاء انواره وخذ بکل اعضائی الی التباع اثاره بنورک یا منور قلوب العارفین” “خدایا مرا در

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان + شرح دعا

دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان. اللهمّ اهْدِنی فیهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْـضِ لی فیهِ الحَوائِجَ والآمالِ یا من لا یَحْتاجُ الى التّفْسیر والسؤالِ یا عالِماً بما فی صُدورِ العالَمین صَلّ على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرین. خدایا راهنمائیم کن در آن به کارهاى شایسته و اعمال نیک و برآور برایم حاجت‌ها و آرزوهایم اى که نیازى به سویت تفسیر و سؤال ندارد اى داناى به آنچه در سینه‌هاى جهانیان است درود فرست بر محمد و آل او پاکیزگان. به دنبال رفتارهای شایسته. شرح دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان. انسان، صاحب­اختیار است می­تواند رفتار خوب داشته باشد و «صالح» شود یا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه