نوشته‌هایی با برچسب "معمای دهقان و گوسفندان"

معماي دهقان و گوسفندان معماي دهقان و گوسفندان

دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد. نصف آنها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت و با 3 سه گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت . او چند گوسفند به شهر برده بود؟. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. ↓↓↓↓. جواب معمای دهقان و گوسفندان. او 31 سی و یک گوسفند به شهر برده بود . 1. نصف به اضافه نیم گوسفند رو به نفر اول می دهد . اگر سی و یک گوسفند داشته باشیم یعنی شانزده گوسفند فروختی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه