نوشته‌هایی با برچسب "معمای سه ظرف و ده مهره"

معماي سه ظرف و ده مهره معماي سه ظرف و ده مهره

یک پارچ ، یک لیوان و یک استکان همراه با 10 (ده) عدد مهره داریم. می خواهیم این مهره ها را به نحوی در این سه ظرف قرار دهیم که تعداد مهره ها در هر کدام از آنها یک عدد فرد باشد. چگونه این کار ممکن است؟. جواب معمای سه ظرف و ده مهره. چون عدد 10 (ده) یک عدد زوج است نمی توان اون رو به سه عدد فرد تقسیم کرد. اما جهت انجام این کار در استکان 1 (یک) مهره ، در لیوان 7 (هفت) مهره و در پارچ 2 (دو) مهره قرار می دهیم و استکان را داخل پارچ میگذاریم. به این صورت در هر ظرف تعداد مهره ها عددی فرد می شود. با توجه به اینکه اندازه استکان از پارچ کوچکتر است به راحتی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه