نوشته‌هایی با برچسب "وارد شوید"

با لبخند وارد شوید... با لبخند وارد شوید...

عصبانیت ماهیگیر. روزی ماهیگیری یک ماهی گرفت و آن را روی زمین انداخت. ماهی خودش را به بالا و پایین پرتاب می کرد. آن قدر ماهی این کار را کرد. تا ماهیگیر عصبانی شد. ماهی را برداشت و ان را در آب انداخت و گفت:. حالا آن قدر آنجا بمان تا خفه شوی. تا تو باشی این قدر ورجه ورجه نکنی. فعالیت زیاد. اولی: نمی دانم چرا ریش های من سفید شده است اما موهایم مشکی است؟. دومی: برای اینکه تو از چانه ات بیش تر کار کشیده ای تا از مغزت. شیر وحشی. یک نفر داشت واسه دوستش تعریف میکرد: آره، چند وقت پیش داشتم توی جنگل می رفتم، که یک دفعه یک شیر وحشی بهم حمله کرد، منم ن

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه