نوشته‌هایی با برچسب "چیستانهای کودکانه"

چیستان‌های جالب کودکانه چیستان‌های جالب کودکانه

چیستان. 1- آن چیست که یک چشم و یک شاخ دارد و همه دورش جمع می شوند؟. 2- آن کدام جانوری است که هرگز آب نمی نوشد؟. 3- شهرش سرخ است مردمش سیاه؟. 4- می گذاریدش زمین ناله و زاری می کند بلندش می کنید ناله و زاری می کند؟. 5- اگر 2 سیب از 3 سیب بردارین چند سیب دارید؟. 6- از دختری پرسیدند: اسمت چیست؟ گفت: دو سال و شش ماه؛ اسم او چه بوده است؟. 7- آن چیست هم در دهان است و هم از نام های دختران است؟. جواب. 1- تلویزیون. 2- موش کانگورویی. 3- هندوانه. 4- زنگوله. 5- 2 سیب. 6- اسمش «سیما» بوده است، زیرا دو سال 24 ماه است که با 6 ماه جمعاً سی ماه یا «سیما» می شود.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه